DaysPage

Kobiecy i męski punkt widzenia

Drugie życie odpadów – recykling

Zanieczyszczenie środowiska to duży problem w dzisiejszych czasach. W wielu miastach ludzie na ruchliwych ulicach noszą maseczki, aby uchronić się przed szkodliwym smogiem. Smog to nie jedyny skutek zanieczyszczeń, który szkodliwie wpływa na nasze zdrowie. Skutków zanieczyszczenia jest wiele. Skutki te są spowodowane działaniami człowieka, ale również i są takie, które powstają samoistnie. Obecnie bardzo dużą uwagę zwraca się na nowo powstałe przedsiębiorstwa, które swoimi działaniami mogą źle wpłynąć na środowisko. Z roku na rok w życie wchodzi coraz więcej rozporządzeń, które mają na celu zmniejszenie zanieczyszczenia i jego skutków. Jakich ustaw powinniśmy przestrzegać my oraz nowo powstałe firmy?

Nowe przedsiębiorstwo i wpływ na środowisko

Kiedy zamierzamy otworzyć firmę, której skutki działania mogą doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska to przed rozpoczęciem jej działania należy ubiegać się o pewne decyzje. Na pewno każde takie przedsiębiorstwo musi mieć pozwolenie na emisję Poznań. Decyzja ta wydawana jest w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim, u regionalnej dyrekcji ochrony środowiska albo w urzędzie dzielnicowym. Takie pozwolenie powinno mieć każde przedsiębiorstwo, które emituje gazy lub pyły do atmosfery. Na decyzję czeka się zazwyczaj miesiąc, ale postępowanie może przedłużyć się maksymalnie do dwóch miesięcy. Kolejnym dokumentem, którym należy się okazać jest pozwolenie zintegrowane Poznań. Taki dokument można załatwić listownie lub podczas wizyty w urzędzie. Taki dokument można pozyskać w tych samych instytucjach, co pozwolenie na emisję. Takie pozwolenie powinny pozyskać przedsiębiorstwa, które mogą doprowadzić do dużego zanieczyszczenia środowiska. Przykładem takiego przedsiębiorstwa może być instalacja do wytwarzania energii i paliw, do produkcji metali, w przemyśle mineralnym i chemicznym, w ubojni i podczas chowu zwierząt albo w gospodarce odpadami.

ziemia wraz z wyrastającą rośliną trzymana na dłoniach

Jakie inne działania mogą zmniejszyć zanieczyszczeni środowiska?

Przedsiębiorstwa, które mogą źle wpłynąć na środowisko muszą ubiegać się o różne decyzje. Są również i działania, które mają wpłynąć na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska. Takie działania kierowane są do każdej osoby. Przykładem jest wymagana segregacja śmieci. Śmieci, które odbierane są przez firmy zajmujące się ich wywozem powinny być posegregowane. Śmieci powinny być posegregowane na papier, szkło i plastik. Dzięki temu część śmieci można oddać do recyklingu. W ten sposób ze starych odpadów powstają nowe. Recyklingowi poddaje się plastik, szkło, papier, metale albo odpady organiczne.

materiały w koszu ze znakiem recyklingu trzymany przez kobietę

Tagi: ,

Ten wpis został napisany dnia poniedziałek, 25 marca, 2019 w 10:33 i umieszczony w Bez kategorii. Możesz zostawić dowolną odpowiedź za pomocą kanału RSS 2.0. Komentarz są obecnie wyłączone, lecz możesz uruchomić trackback ze swojej strony internetowej.

Comments are closed.