DaysPage

Kobiecy i męski punkt widzenia

Zawód geodety – wymogi dotyczące otworzenia działalności

Geodeta – specjalista, który zajmuje się pomiarami terenu. Zawód geodety jest wymagający. Obecnie stanowiska geodezyjne są bardzo oblegane. Więcej na geodetów startuje mężczyzn, z tego względu, że jest to praca – często wymagająca i w trudnych warunkach. Każdy geodeta powinien być dokładny, a matematyka nie powinna stanowić dla niego problemu. Warto dowiedzieć się jaki zakres czynności wykonuje geodeta.

Geodeta Gdańsk – zakres działań

Do zadań geodety należą pomiary terenu, które opierają się na:

 • wielko i małoobszarowych pomiarach ziemi,
 • wznowieniu znaków granicznych,
 • wyznaczaniu punktów granicznych,
 • ustalaniu przebiegu granicy działek ewidencyjnych,
 • geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych – stworzeniu geodezyjnej mapy inwentaryzacyjnej,
 • wytyczeniu budynku lub sieci uzbrojenia terenu,
 • sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej w postaci mapy, rejestrów lub wykazów na potrzeby postępowania administracyjnego, postępowań sądowych lub czynności cywilno – prawnych, które dotyczą: granic nieruchomości, prawa do nieruchomości, zmiany struktury własności nieruchomości, pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, a także sposobu zagospodarowania nieruchomości.

dwie miniatury geodetów stojących na planie budowy

Gdzie geodeta może znaleźć pracę?

Geodeci najczęściej zatrudniani są w firmach, które związane są z budownictwem lub w firmach, które specjalistycznie zajmują się geodezją. Zdarza się również, że geodeci zatrudniani są w firmach górniczych albo poszukiwawczych. Usługi geodezyjne Pruszcz Gdański powinny być świadczone na najwyższym poziomie, zgodnie z przepisami na każdym stanowisku. Geodeci znaleźć prace mogą również w urzędach, którego zadaniem jest świadczeniem usług dla ludności oraz opieka nad mapami terenu. Geodeci pracują również w jednostkach administracji państwowej, wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, gdzie sporządzane są mapy terenu.

geodeta wykonujący pomiary podczas zachodu słońca

Jakie uprawnienia pozwalają geodecie na samodzielne prowadzenie działalności?

Aby geodeta mógł samodzielnie prowadzić własna fermi geodezyjna musi spełniać określone wymogi:

 • musi posiadać zdolności do czynności prawnych oraz zdolności do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej,
 • nie może być karany za przestępstwa (przeciwko działalności instytucji państwowych, samorządowi terytorialnego, wymiarowi sprawiedliwości, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi lub za przestępstwo skarbowe),
 • musi posiadać dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów o profilu geodezji i kartografii,
 • musi ukończyć praktykę zawodową,
 • musi wykazać się umiejętnościami i znajomością przepisów z zakresu kartografii.

Tagi: ,

Ten wpis został napisany dnia środa, 10 kwietnia, 2019 w 10:15 i umieszczony w Bez kategorii. Możesz zostawić dowolną odpowiedź za pomocą kanału RSS 2.0. Komentarz są obecnie wyłączone, lecz możesz uruchomić trackback ze swojej strony internetowej.

Comments are closed.